اخبار و اطلاعیه ها

06
مقدمه: 
به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمينی(ره)و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقق دانشگاه اسلامی و اشاعه تفکر بسيجی در آن، بسيج اساتيد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور توسط نيروی مقاومت بسيج در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاهها براساس مواد زير تشکيل مي‏ شود: 

ماده 1 - تعاريف:
1- فرهنگ و تفکر بسيجی: تلاش ناشی از اخلاق و انگيزه دينی و ايمان صادقانه، بصيرت، ايثار، جهاد علمی، عدالت خواهی، حسن سلوک، حضور عالمانه در صحنه‏ها، خيرخواهی، تعبد و معنويت از شاخصه‏های اين فرهنگ غنی است.
2- دانشگاه، مؤسسه يا مرکز آموزش عالی: کليه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اعم از دولتی يا غيردولتی که امر آموزش بالاتر از مقطع تحصيلی متوسطه را برعهده دارند.
3 ـ محدوده دانشگاهها: عبارت است از کليه فضاهای آموزشی، پژوهشی، خوابگاهها و محوطه دانشگاه يا دانشکده.
4ـ‌ جذب: ايجاد شرايط و بستر مناسب برای همياری، مشارکت و عضويت داوطلبانه اعضاء هيئت علمی در بسيج اساتيد دانشگاهها. شرايط عضويت: الف. اعتقاد و التزام عملی به مبانی دين مبين اسلام، احکام شرع مقدس، نظام جمهوری اسلامی ايران و ولايت مطلقه فقيه. ب. عضويت در هيئت علمی يا اشتغال به تدريس و تحقيق در دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی و پژوهشی کشور.
5ـ سازماندهی: 
الف- برقراری ارتباط منسجم، منظم و تعيين وظايف مشخص بين اعضا، متناسب با عرصه‏های مختلف علمی و فرهنگی. 
ب- عدم بهره‏گيری از بسيج اساتيد در جهت منافع حزبی و گروهی و پرهيز از ورود اين تشکل به منازعات جناحی . 

ماده 2 - اهداف:
1. تحقق‏دستورات‏ و رهنمودهای حضرت امام خمينی(ره) ورهبرمعظم انقلاب‏ در ‏دانشگا هها.
2. بسط فرهنگ و تفکر بسيجی در ميان اعضای هيئت علمی دانشگاهها.
3. دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی.
4. کمک به ايجادزمينه مناسب برای تلاش علمي‏و پژوهشی با هماهنگی مديريت دانشگاه .
5. ارتقای انديشه و روحيه خدمت به جامعه و کشور در دانشگاهها.
6. کمک به ارتقای معرفت و آگاهی ديني 

ماده 3 - وظايف:
1. همکاری با مديريت دانشگاهها و دفاتر نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری وساير تشکل‏های دانشگاه برای دستيابی به دانشگاه اسلامی.
2. تلاش برای تحقق وحدت حوزه و دانشگاه.
3. کمک به دولت و ساير نهادها در زمان بروز حوادث غير مترقبه و شرايط بحرانی.
4. تقويت روحيه همکاری و ايثار در بين اساتيد دانشگاهها.
5. کمک به شناخت ابعاد تهاجم فرهنگی در دانشگاهها و ارائه راهکارهای لازم.
6. مشارکت در برگزاری همايشها و نشستهای علمی و فرهنگی.
7. مشارکت در انجام تحقيقات مورد نياز کشور از طريق برقراری ارتباط‏و همکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و خصوصی، مراکز دانشگاهی، مؤسسات و انجمنهای علمی و پژوهشی.
8. ارائه خدمات مشاوره‏ای به دانشجويان در زمينه‏های علمی، تحقيقاتی و فرهنگی.
9. برگزاری اردوهای علمی - فرهنگی برای اعضا و خانواده‏های آنان. 

ماده 4 - اجرا:
1- مسئول مرکز بسيج اساتيد استان با نظر خواهی از اساتيد بسيجی هر دانشگاه، سه نفر را کتباً به رياست دانشگاه معرفی می‌نمايد و پس از توافق با رئيس دانشگاه يک نفر با حکم مسئول سازمان بسيج اساتيد نيروی مقاومت بسيج به عنوان مسئول بسيج اساتيد دانشگاه منصوب می‌شود. تبصره: رئيس دانشگاه حداکثر ظرف يک ماه نظر کتبی موافق خود را در خصوص يکی از سه نفر معرفی شده به مسئول مرکز بسيج اساتيد اعلام می‌نمايد.
2- دانشگاهها و مراکز آموزش عالی دولتی و غيردولتی موظفند علاوه بر حمايت‌های معنوی و قانونی، امکانات مورد نياز بسيج اساتيد حتی‌الامکان از قبيل دفتر و … را در حد متعارف و شأن اساتيد تأمين نمايند. بودجه و امکانات مورد نياز برای فعاليت‌های بسيج اساتيد از محل اعتباراتی که در بودجه سالانه وزارتخانه‌های دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ، علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پيش‌بينی می‌شود تأمين خواهد شد. اين آيين نامه در جلسه 490 مورخ 27/9/80 ، بنا به پيشنهاد نيروی مقاومت بسيج به تصويب رسيد و ماده 4 آن در جلسه 551 مورخ 10/9/83 اصلاح شد. 
وظايف کلی کانون بسيج اساتيد
الف)ماموريت:
جذب ، آموزش، سازماندهی،تجهيز،حفظ و انسجام و تشکيل هسته های علمی، پژوهشی ،وتوسعه و تعميق انقلاب اسلامی.

ب) وظايف کلی:
1- يافتن و جذب دانه به دانه اساتيد متدين ، انقلابی و کارآمد.
2- شناخت و جذب اساتيد به بسيج.
3- ايجاد حلقه های وصل به دانشجويان و بدنه دانشگاهی.
4- انجام اقدامات علمی،پژوهشی،فرهنگی،تبليغاتی.
5- شناخت شبهات ، تهديدات ، فرهنگی ، آشکار و پنهان دشمن.
6- تشکيل و توسعه هسته های علمی و پژوهشی اساتيد. 
7- ايجاد تعامل با سطوح مختلف مديريتی،علمی،اجرای و نظارتی در دانشگاه در اسلامی و کار آمد نمودن .
8- ايجاد تعاملات سازمانی با بسيج دانشجويی دانشگاه.
9- اداره ، هدايت ، کنترل و پشتيبانی از رده بسيج اساتيد در دانشکده ها. 
10- ايجاد زمينه توليد علم ، خلاقيت ، ابتکار و نو آوری.
11- برنامه ريزی بمنظورايجادارتباط اساتيد بسيجی با مراکز علمی،صنعتی،کشاورزی،سازندگی 
12- تقويت خود باوری و ايجاد اعتماد به نفس در جامعه اسلامی. 
13- هدايت و ارائه خدمات مشاوره ای در زمينه های علمی،فرهنگيو تحقيقاتی به دانشجويان. 
14- هدايت،حمايت،و جهت دهی به فعاليت های علمی،پژوهشی و پايان نامه های اساتيد.
15- بر گزاری کارگاههای علمی،آموزشی و اردوهای علمی و فرهنگی .
16- تهيه گزارش عملکرد برنامه های بسيج و ارائه به مراجع ذيربط.
17- بزرگداشت ايام ا... ،مناسبتها،جشنواره ها و اردوهای علمی،فرهنگی و مشارکت فعال در فعاليتهای عمومی.


نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

تنها کاربران ثبت نام کرده مجاز به ارسال نظر می باشند.