اعضای حقیقی و حقوقی هیات امنای دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره)

1- دکتر محمد فرهادی

2- آیت ا... صادق آملی لاریجانی

3- دکتر سید نصراله محبوبی

4- دکتر عسکر دیرباز

5- دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی

6- دکتر محمود صادقی

7- دکتر علی الهیار ترکمن

8- دکتر علیرضا باقری ثالث

9- دکتر محمد صادق آخوندی

10- دکتر سید محمد جواد وزیری فرد

11- آیت ا... محمد مومن

12- حجت الاسلام و المسلمین علیرضا اسلامیان

13- حجت الاسلام و المسلمین محمود رجبی

14- حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احمد رضا شاهرخی

15- حجت الاسلام و المسلمین غلامرضا فیاضی