اخبار و رویداد های تازه

30

بسمه تعالی

باعرض سلام و ادب واحترام

ازکلیه دانشجویان پسر و دختر که در زمینه فعالیتهای ورزشی دارای مدرک مربیگری،داوری،مقام های کشوری ،استانی،شهرستانی و...هستندیاعلاقه به شرکت دررشته های ورزشی مختلف اعم ازهررشته ورزشی دارندجهت ساماندهی وبرنامه ریزی واعزام به مسابقات منطقه 8کشورواعزام به المپیادکشوری به اداره تربیت بدنی دانشگاه واقع درساختمان اد اری (آقای معماری)مراجعه نماییدیاباشماره تلفن42468320-066داخلی410تماس حاصل فرمایید.

اداره تربیت بدنی دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |