اخبار و رویداد های تازه

17

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 میرساند به منظور جمع آوری اطلاعات متقاضیان وام و تسهیل در ارائه خدمات دانشجویی در سامانه صندوق رفاه دانشجویان (bp.swf.ir) امکان ثبت تقاضاها در سیستم فاز 2 برقرار شده است. لذا با عنایت به اینکه ارائه تسهیلات منوط به ثبت نام اولیه دانشجو در پرتال دانشجویی بوده خواهشمند است نسبت به ثبت اطلاعات فردی و درخواست وام از تاریخ    1/4/1395 لغایت 20/6/1395 (20 شهریور 95) اقدام لازم به عمل آید.بدیهی است دانشجویانی که نسبت به ثبت نام اولیه در پرتال دانشجویی اقدام نمایند در اولویت پرداخت قرار خواهند گرفت.

                                                                                

            صندوق رفاه دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |