اخبار و رویداد های تازه

28

دانشجویان محترم جهت اطلاع ازوضعیت وامهای دانشجویی  و پرداخت های الکترونیکی صندوق رفاه به پرتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس زیر مراجعه کنند.   

bp.swf.ir

وارد فاز2 شده کلمه عبور و کد کاربری که همان شماره ملی است را به اینصورت  (#-######-###)وارد کرده  بعد از اینکه وارد صفحه اصلی شدید کلمه عبور را تغییر داده  سپس پرداخت ها رو انجام میدهید

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |