اخبار و رویداد های تازه

03

جهت درخواست وامهای دانشجویی ازتاریخ 05/07/1395 تا 19/07/1395 میتوانند به آدرس (bp.swf.ir) مراجعه کرده درخواست خود را ثبت نمایید .لازم به ذکر  است از این ترم فقط از طریق ثبت اینترنتی امکان درخواست وام وجود دارد و امکان ثبت درخواست حضوری در صندوق رفاه وجود ندارد  .                                                                             

  صندوق رفاه دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |