اخبار و رویداد های تازه

25

سخنران : پروفسور فرهنگ ارشاد

زمان: دوشنبه 26/07/95 ساعت 12-10

مکان: سالن همایش دانشکده فنی و مهندسی

معاونت پژوهشی دانشگاه


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |