اخبار و رویداد های تازه

15

آغاز ثبت نام دوره گویندگی و اجرا

مدرس: آقای کوشکی از گویندگان رادیو سراسری قرآن

علاقمندان از 16 آبان ماه لغایت 23 آبان ماه جهت ثبت نام به اداره امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

اداره امور فرهنگی


آغاز ثبت نام جهت انتخابات شورای مرکزی کانونهای فرهنگی ،هنری، اجتماعی

اعضاء فعال کانون ها از 15 آبان لغایت 19 آبان ماه جهت ثبت نام به اداره امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

اداره امور فرهنگی


آغاز ثبت نام دومین دوره روزنامه نگاری

مدرس: آقای دکتر رستمی

علاقمندان تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 22 آبان ماه جهت ثبت نام به اداره امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

اداره امور فرهنگی


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |