اخبار و رویداد های تازه

01
چنانچه « حداکثر تا تاریخ 20 آذرماه 1395  »  نسبت به تحویل موارد ذیل اقدام نشود مطابق تعهدی که در زمان ثبت نام اخذ شده ؛ اجازه حضور در امتحانات پایان ترم به این افراد داده نخواهد شد و مسئولیت کلیه عواقب آن بر عهده شخص دانشجو می باشد.

1.اصل و کپی مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی
2.اصل و کپی برگه معافیت تحصیلی تهیه شده از پلیس +10 ( جهت دانشجویان پسر مشمول خدمت )
آموزش کل دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |