اخبار و رویداد های تازه

21

  این همایش با حضور ریاست محترم دانشگاه تعدادی از جانبازان عزیز  70درصد وهمچنین حضور خانواده شهید مدافع حرم شهید شمسه  و با  معرفی مقاله های برتر  برگزار گردید. 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |