اخبار و رویداد های تازه

23

  این پهباد که به دست  دانشجویان رشته مکانیک  در طول مدت 8 ماه ساخته شده است در هفته پژوهش رونمایی و باموفقیت تست و به پرواز درآمد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |