اخبار و رویداد های تازه

29

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند:

 با توجه به نزدیک بودن امتحانات پایان ترم چنانچه  نسبت به تسویه بدهی مالی خود اقدام ننمایند کلیه عواقب  و مشکلات ایجاد شده در زمان امتحانات به عهده دانشجو می باشد.

 معاونت کل آموزشی 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |