اخبار و رویداد های تازه

30

به اطلاع دانشجویان متقاضی وام نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95 میرساند

جهت درخواست وامهای دانشجویی ازتاریخ 25/09/1395 تا10/11/1395 میتوانند به آدرس (bp.swf.ir) مراجعه کرده درخواست خود را ثبت نمایند.لازم به ذکر  است فقط از طریق ثبت اینترنتی امکان درخواست وام وجود دارد در ضمن دانشجویان محترم بعد از ثبت درخواست اینترنتی باید مستندات خود برای وام مسکن و ضروری را به صندوق رفاه تحویل نمایند.                                  

  صندوق رفاه دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |