اخبار و رویداد های تازه

11

به اطلاع كليه ي دانشجويان مي رساند:

جهت انتخاب واحد نيمسال دوم 97-96 مي بايست كليه ي بدهي پيشين خود را به صورت كامل تسويه حساب نمایند(بدهي خوابگاه-شهريه ي سرويس-شهريه ي دروس)...

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |