اخبار و رویداد های تازه

12

یکی از ويژگي­ هاي مثبتي كه مي­تواند سازمان­ها را در اجراي صحيح امور ياري رساند شفاف­ سازي قوانين و مقررات مورد عمل است که در آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ ها انعکاس می­ یابد، و کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی اعم از هیأت ­علمی و غیر هیأت­ علمی مشمول مقررات این آئین­ نامه خواهند بود. لذا دانشگاه با هدف توانمندسازی و افزایش مهارت­ها و توانایی­های شغلی، اقدام به برگزاری دوره آموزشی آشنایی با آیین ­نامه استخدامی اعضای غیر هیأت ­علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مصوب هیأت امناء «به صورت غیرحضوری» نموده و از آن امتحان چهار گزینه­ ای می­گیرد. در پایان این دوره انتظار است کارکنان محترم با کلیه مفاد آیین­ نامه مذکور آشنایی داشته باشند. روز برگزاری امتحان شنبه مورخ 07/12/95 ساعت 14:30، در سالن اجتماعات دانشکده فنی و مهندسی می­باشد.

بر این اساس کلیه کارکنان غیرهیأت ­علمی رسمی، پیمانی و قراردادی مکلفند آیین­ نامه مذکور را از لینک زیر دانلود و جهت شرکت در امتحان مطالعه نمایند.

لینک دریافت آیین نامه استخدامی

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |