اخبار و رویداد های تازه

14

به اطلاع كليه ي دانشجويان مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد مي رساند تاريخ ثبت نام(انتخاب واحد) تا پايان وقت روز جمعه مورخ 1395/11/15 تمديد گرديد.

مديريت امور آموزش و تحصيلات تكميلي

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |