اخبار و رویداد های تازه

16

احتراماً به عرض می­رساند: هرگونه اقدام برای فارغ التحصیلی، مبنی بر ثبت پایان­ نامه در سایت ایران ­داک می­ باشد، لذا خواهشمندیم قبل از مراجعه به کتابخانه جهت ارائه اصل مدرک اقدامات لازم که منوط به دریافت شناسه رهگیری و تایید این مرکز ظرف مدت 72 ساعت خواهد بود صورت پذیرد. 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |