اخبار و رویداد های تازه

19

ویژه دانش آموختگان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های:

 حقوق، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، عمران ، نرم افزار،معماری، مکانیک، ریاضیات، فیزیک ، شیمی

تاریخ فارغ التحصیلی 01/07/1395 تا 31/06/1396

تاریخ برگزاری جشن: 23/02/1396

دانش آموختگانی که مایلند در جشن شرکت کنند تا تاریخ 13/02/1396 با واریز مبلغ بیست هزار تومان به حساب در آمدهای اختصاصی دانشگاه به شماره حساب 2178744900004 نزد بانک ملی به نام  دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) و تسلیم فیش آن به آقای یوسفوند(کارشناس اداره دانش آموختگان) اعلام آمادگی کنند.

شماره تماس با ستاد برگزاری جشن:06642468320 داخلی 313

                                                                                                   اداره دانش آموختگان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |