اخبار و رویداد های تازه

18

قابل توجه کلیه دانشجویان

اداره تربیت بدنی جهت رفاه دانشجویان محترم وایجاد شور و نشاط ورزشی اقدام به تهیه بلیط رایگان استخر - سالن تیراندازی - سالن بدنسازی سالن رزمی و زمین چمن مصنوعی نموده است.

جهت دریافت بلیط و برنامه ورزشی به اداره تربیت بدنی (خانم مدیری ) مراجعه فرمایید .

در ضمن اولویت با کسانی می باشد که زودتر جهت ثبت نام مراجعه نمایند

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |