اخبار و رویداد های تازه

20

 به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی خوابگاه خودگردان می رساند جهت ثبت نام و تکمیل فرم اطلاعات فردی از تاریخ 22/03/96 الی 31/03/96 به امور خوابگاه ها مراجعه نمایید.

 بدیهی است بعد از این تاریخ درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |