اخبار و رویداد های تازه

27
به منظور رفاه حال دانشجویان و رعایت موارد بهداشتی،دانشگاه در نظر دارد از مورخ 96.3.28 وعده سحری را در خوابگاهها به صورت یکپارچه درساعت 3 بامداد توزیع نماید.
لذا خواهشمند است،دانشجویان روزه دار،جهت صرف سحری در ساعت مقرر در محل نمازخانه خوابگاه حضور به هم رسانند.
همچنین دانشجویانی که در خوابگاه خصوصی هستند می توانند با مراجعه به امور تغذیه جهت دریافت سحری ثبت نام نمایند تا در صورت رسیدن به حدنصاب برای آنها نیز سحری توزیع شود و دانشجویانی که در منازل شخصی میباشند نیز میتوانند با اعلام قبلی به نزدیکترین خوابگاه ،برای صرف سحری به آنجا مراجعه نمایند.
توضیح اینکه این وعده غذایی رایگان بوده و توزیع ( رزو و فروش افطاری )افطاری حذف نمیشود بلکه توزیع سحری در زمان توزیع افطاری بعلت  مسائل سلامت و  بهداشتی حذف میگردد.

امور تغذیه دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |