اخبار و رویداد های تازه

11

ضمن عرض تبریک و خیرمقدم به کلیه پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1396 در دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی (ره) ؛ به استحضار می رساند تاریخ ثبت نام ورودی های جدید دانشگاه  ؛ صرفا روزهای یکشنبه 19/6/96 و دوشنبه 20/6/96 به تفکیک در دانشکده های مربوطه خواهد بود.

لذا از مراجعه در غیر از تاریخ های فوق به دانشگاه جدا خودداری نمایید.

همچنین پذیرفته شدگان محترم می بایست کلیه مدارک ذکر شده در فایل های ضمیمه شده در قسمت فایل های مرتبط را جهت ثبت نام همراه داشته باشند.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |