اخبار و رویداد های تازه

11

 به اطلاع کلیه دانشجویان ساکن در خوابگاه پسرانه ولیعصر(عج) می رساند که از نیمسال اول تحصیلی96-97 مکان خوابگاه به "خوابگاه تختی" به آدرس خیابان تختی جنب دبستان مالک اشتر انتقال می یابد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                اداره امور خوابگاه های دانشگاه آیت ا...العظمی بروجردی(ره)

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |