اخبار و رویداد های تازه

13

به اطلاع كليه ي دانشجويان مي رساند:

جهت انتخاب واحد نيمسال اول 96-97 ميبايست كليه ي بدهي پيشين خود را به صورت كامل تسويه حساب نموده(بدهي خوابگاه-شهريه ي سرويس-شهريه ي دروس)و همچنين نيز دانشجويان شبانه در مقاطع مختلف شهريه ي علي الحساب خود را جهت انتخاب واحد به شرح ذيل پرداخت نمايند.

دانشجويان شبانه ي كارشناسي مبلغ علي الحساب:400000 تومان

دانشجويان شبانه ي كارشناسي ارشد مبلغ علي الحساب:700000 تومان

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |