اخبار و رویداد های تازه

14

جهت درخواست وامهای دانشجویی ازتاریخ 13/06/1396 تا 12/07/1396 میتوانند به آدرس (bp.swf.ir) مراجعه کرده درخواست خود را ثبت نمایند.لازم به ذکر  است فقط از طریق ثبت اینترنتی امکان درخواست وام وجود دارد در ضمن دانشجویان محترم بعد از ثبت درخواست اینترنتی باید مستندات خود برای وام مسکن و ضروری را به صندوق رفاه تحویل نمایند. 

                                  صندوق رفاه دانشگاه

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |