اخبار و رویداد های تازه

12

دانشگاه آیت ­اله العظمی بروجردی (ره)  برگزار می کند : اولین همایش ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی

جهت ثبت نام در سایت و ارسال آثار به سایت http://conf.isc.gov.ir/nreas95/fa مراجعه فرمایید 


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |