اخبار و رویداد های تازه

19

                اطلاعیه  ورزشی

اداره تربیت بدنی جهت رفاه دانشجویان محترم وایجاد شور نشاط ورزشی اقدام به تهیه بلیط رایگان استخر - سالن تیراندازی-سالن رزمی و زمین چمن مصنوعی نمود .

در بخش دختران :

روزهای  چهارشنبه

      سالن رزمی   -   تیراندازی                                               ساعت  :  16  الی 17              

                     استخر                                                              ساعت :  17  الی  30/18

در بخش پسران :

                                                          روزهای پنجشنبه 

          سالن رزمی   -   تیراندازی   - زمین چمن                      ساعت : 18  الی 19

                               استخر                                                     ساعت :19  الی 30/20

توزیع بلیط روزهای چهارشنبه هر هفته  از ساعت 9صبح الی 15

در ضمن اولویت با کسانی می باشد که زودتر جهت ثبت نام مراجعه نمایند

 اداره تربیت بدنی

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |