اخبار و رویداد های تازه

10

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند : 

دانشجویانی که موضوعات پایان نامه خود را از موضوعات ذیل انتخاب نمایند مبلغ 3,000,000  ریال کمک هزینه انجام پایان نامه به آنها تعلق می گیرد. 

جهت دریافت فابل موضوعات فایل ضمیمه شده در قسمت فایل های مرتبط را دانلود نمایید ....

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |