اخبار و رویداد های تازه

11
دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی توجه نمایند جهت دریافت یک نمره پژوهشی پایان نامه مقاله استخراجی از پایان نامه حتما باید در مجلات علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی مصوب وزارت علوم یا وزارت بهداشت چاپ شود و مجله مورد نظر در لیست سیاه وزارتین نیز نباشد. همچنین مقالات لاتین باید جزء نمایه های معتبر وزارت علوم باشد و در لیست سیاه و جعلی مجلات لاتین وزارتین نباشد. در صورتی که مقاله استخراجی برای همایش ارسال می گردد، همایش مورد نظر حتما باید دارای نمایه ISC باشد.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |