اخبار و رویداد های تازه

14

افتتاح ساختمان کارگاه مرکزی و ساختمان اساتید دانشکده علوم انسانی با حضور فرماندار محترم و جمعی از مسئولین شهری  یکشنبه 15 بهمن 1396  برگزار خواهد شد 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |