اخبار و رویداد های تازه

09

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند.

تا اطلاع ثانوی زمان ادای فریضه نماز و صرف ناهار از ساعت 12:30 الی 13:30 تعیین می­گردد.

لذا خواهشمند است به منظور حفظ نظم و انضباط اداری زمان فوق رعایت گردد.

لازم به ذکر است که در خارج از ساعت یاد شده کارمندان موظف به حضور در محل خدمت خود می­باشند.

دانشجویان محترم به نحوی برنامه­ ریزی نمایند که در ساعاتی بجز این زمان به واحدها مراجعه شود.


امور اداری  و پشتیبانی دانشگاهعملیات: ایمیل | لینک مستقیم |