اخبار دانشگاه همه خبرها
16 مرداد، 1401

عاشورای حسینی بر تمام شیعیان تسلیت باد.

   عاشورا يعني قطرات اشكي كه حسين براي فرداي اهل بيت خويش ريخت ، عاشورا يعني جمع كردن خارهاي بيابان در شب تاريك ،يعني سيراب كردن كودك شيرخواره با سرانگشتان پيكاني تيز،عاشورا يعني ضجه هاي كودكاني غريب درصحرايي سوزان ،يعني فرو رفتن خارهاي بيابان در پاهاي كودكانه اي كه به دنبال عشق نداي لبيك سرداده بودند ،يعني اوج مردانگي و ايستادگي ،يعني تجسم تمام غيرت هايی كه در چشمهاي نجيب عباس سو سو ...[ادامه مطلب]

آلبوم تصاویر همه آلبوم ها

 • بیش از
  20
  رشته/مقطع تحصیلی
 • بیش از
  100
  عضو هیات علمی
 • بیش از
  6000
  داشنجو
 • بیش از
  5000
  فارغ التحصیل
 • بیش از
  20
  گروه آموزشی